Video hướng dẫn đo bắp tay

Video hướng dẫn đo bắp tay

Giao hàng nhanh

Trên toàn quốc

Hỗ trợ khách hàng

Liên tục 24/7

Thanh toán

Tiền mặt hoặc thẻ

An tâm sử dụng

Bảo hành 5 năm

Một số câu hỏi thường gặp

Máy đo huyết áp Omron được lắp ráp ở đâu

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Tôi nên mua máy đo huyết đo bắp tay hay cổ tay

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Ý nghĩa các chỉ số trên máy đo huyết áp Omron

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Làm sao tôi biết huyết áp của tôi là cao hay thấp?

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Tôi có thể sử dụng điện trực tiếp cho máy đo huyết áp Omron?

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Vui lòng hướng dẫn cho tôi cách vệ sinh máy.

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Tôi bị cao huyết áp, tôi nên ăn uống như thế nào?

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Thế nào là huyết áp thấp và bệnh có nguy hiểm không?

Tất cả các máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp từ những linh kiện chính của Nhật Bản. Omron có 2 nhà máy chính ở Nhật Bản và Việt Nam. Máy đo huyết áp được lắp ráp từ 2 nhà máy này. Nhà máy ở Nhật Bản lắp ráp 2 model: JPN1 và JPN600. Các model khác của máy đo huyết áp Omron đều được lắp ráp tại nhà máy ở Bình Dương, Việt Nam.

Các máy đo huyết áp Omron lắp ráp tại Việt Nam được xuất đi toàn thế giới nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm.