Đảm bảo nghe rõ ngay tại ngôi nhà thân thuộc – nơi sinh hoạt hàng ngày của bạn diễn ra. Chỉ mua máy khi đã hài lòng về giá cả và chất lượng. Luôn nghe rõ những người thân yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *