Trợ thính Âm Thanh Mới là một công ty khởi nghiệp thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trợ thính và Tai Mũi Họng nhằm mục tiêu đem đến những dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng bệnh nhân nghe kém của  Việt Nam cũng nhưng các chuyên gia bác sỹ trong lĩnh vực.

Sứ mạng 

Mang những giải pháp, sản phẩm dịch vụ tốt nhất đến cho thầy thuốc và cộng đồng người nghe kém bắt kịp với sự phát triển của thế giới

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực trợ thính. Cung cấp các giải pháp tổng thể cho các bệnh viện, phòng khám muốn phát triển dịch vụ lắp máy trợ thính

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Tính nhân đạo – Lòng tin – Kiên nhẫn – Đam mê

 

About Us

NewSound Medical Co.,ltd is founded by the leading professionals in ENT and Audiology field with an eye to bring all of the best products, services to the Vietnam’s hearing loss community as well as the community of Audiologists and ENT doctors.

Our Mission

Develop the best products and services for the hearing loss industry in Vietnam to reach to the international standard.

Our Vision

Become the most professional supplier in hearing industry of Vietnam. Provide the full-range of solutions to hospitals, clinics and practices which provide hearing services.

Company’s Core Values

Humanity – Trust – Patience – Passionate